บริหารด้วยระบบ WMS & TMS

มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงถึงกันกับระบบออเดอร์ของลูกค้า