บริการด้านการกระจายสินค้า

วางแผนการจัดเตรียมสินค้าและกระจายสินค้าทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์การจัดการด้านการขนส่ง และวางแผนการกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศ อีกทั้งความพร้อมด้าน การขนส่งด้วยรถที่พร้อมให้บริการกว่า 100 คันและยังมีบริษัทพันธมิตรหลายรายทั่วประเทศทำให้บริษัท สามารถให้บริการจัดส่งสินค้าและกระจายสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกรูปแบบ บริการ แม้จำนวนการจัดส่งต่อวันที่มีปริมาณน้อย (Less Shipment)

เราก็มีความพร้อมและยินดีให้บริการ เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ(Transportation Management System) ทำให้มั่นใจ ได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามกำหนดเวลาและถึงมืออย่างปลอดภัยที่สุด