บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์

Logistic consulting and Outsourcing Services

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจในการให้คำแนะนำวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่ ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการอย่างครบวงจร รวมทั้งให้บริการบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้าหรือ Logistic Outsourcing ให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย ซึ่งให้บริการโดยทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และพร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ