กรมการขนส่งฯ เปิดตัว ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก
 

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า ยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เปิดตัว ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) แหล่งรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งอย่างครบวงจร ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพประเทศไทย สู่การเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากรมขนส่งทางบก เล็งเห็นประโยชน์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการวางแผนพัฒนาการขนส่งให้กับ ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยที่ผ่านมาได้ริเริ่มและพัฒนาเว็บไซต์ Thai Truck Center สำหรับเป็นสื่อกลางในการจับคู่แบบออนไลน์ ระหว่างรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับสินค้าที่ต้องการจัดส่ง ล่าสุดได้ยกระดับพัฒนาเว็บไซต์ Thai Truck Center สู่การเป็น "ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC)"

"เรานำแนวคิดระบบ e-government แบบ one stop service ในการให้บริการระบบออนไลน์สำหรับบริหารจัดการวางแผนการขนส่งสินค้า โดยเป็นการให้บริการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชน สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและสถิติการขนส่งสินค้า รวมถึงขั้นตอนการติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา"

ทั้งนี้ ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) จึงเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบวงจร น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ทั้งยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ