บริษัทโลจิสท์พลัส ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001: 2015 

IOS9001 | บริการโลจิสติกส์

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ตามนโยบายคุณภาพ "บริษัทโลจิสท์พลัส จำกัด  มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง ได้มาตรฐานสากลและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"   จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001: 2015  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด